KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE MARKETINGU

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – dalej „RODO”) informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Infusio sp. z o.o., z siedzibą w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, tel. +48 52 50 65 709, NIP: 967-135-37-53, REGON: 341244991, KRS 0000411222.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@infusio.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania informacji o usługach, aktualnościach i promocjach Administratora na podstawie zgody – Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy Administratora.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.