RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1 (zwanego: „RODO”), informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Bersi sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Ks. Szumana 3, 85-796 Bydgoszcz, NIP: 5542987577, REGON: 386960910, KRS: 0000858398.
2) Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Bersi sp. z o.o. proszę kierować do Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@bersi.pl.
3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej, marketingowej,
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy zawartej z Klientem lub podjęcie działań w celu nawiązania ewentualnej współpracy,
c) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
d) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania ofert, informacji handlowych, marketingu, realizowania usług Administratora.
5) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, danych kontaktowych i adresowych, w tym adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.
6) Pani/Pana dane osobowe, mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym przy realizacji usługi prawnej, informatycznej, księgowej. W takim przypadku powierzamy dane osobowe podmiotom podwykonawczym w określonym celu, nadal pozostając ich Administratorem i odpowiadając za ich bezpieczeństwo.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowej.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wygaśnięcia umowy lub przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo otrzymania ich kopii, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10) Jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów związanych z realizacją działań objętych zakresem zgody/umowy.
12) W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
13) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
14) Ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które dostarczył Pani/Pan na podstawie zgody lub umowy, w tym może Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie w tej witrynie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal korzystasz z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

zamknij