Kariera

Programista Java

Miejsce pracy: Bydgoszcz (Fordon)

 

Wymagania konieczne:

 • doświadczenie na stanowisku programisty JAVA,
 • dobra znajomość Java SE dla aplikacji webowych,
 • dobra znajomość JavaScript,
 • dobra znajomość SQL,
 • znajomość HTML, CSS,
 • znajomość frameworków Spring, Hibernate,
 • znajomość zagadnień związanych z komunikacją klient – serwer (SOAP, REST),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji.

 

Mile widziane:

 • znajomość rozliczeń świadczeń medycznych z NFZ,
 • znajomość Maven,
 • znajomość narzędzia do kontroli wersji – GIT,
 • znajomość narzędzia Jenkins,
 • znajomość bazy danych PostgreSQL,
 • znajomość serwera Apache Tomcat,
 • znajomość systemu Linux,
 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność rozwiązywania praktycznych problemów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i zaangażowanie.

 

Do zadań należeć będzie:

 • projektowanie, implementacja, utrzymywanie oraz testowanie oprogramowania,
 • udział w procesie analizy nowych funkcjonalności,
 • optymalizacja istniejących rozwiązań,
 • przegląd i weryfikacja kodu oraz wyników pracy pozostałych członków zespołu,
 • odpowiedzialność za jakość i stabilność dostarczanego produktu,
 • implementacja testów,
 • tworzenie dokumentacji technicznej, raportów oraz sprawozdań dotyczących realizowanych

projektów.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę, zlecenie lub B2B,
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobycia wszechstronnych doświadczeń,
 • komfortowe warunki pracy.

 

CV proszę kierować na adres: rekrutacja@bersi.pl

Do oferty prosimy załączyć poniższe oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, w postaci numeru telefonu, adresu e-mail, co będzie wpływać na efektywne przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym ułatwienie komunikacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, umieszczonego w CV i zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia umieszczonego w CV. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.).

Informujemy, że:

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest BERSI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy ul. Ludwika Rydygiera 2, 85-796 Bydgoszcz, NIP 5542987577, KRS 0000858398, REGON 386960910, e-mail: iod@bersi.pl;
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz – w przypadku wyrażenia na to zgody – w dalszych procesach rekrutacyjnych.
3. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody – również w dalszych procesach rekrutacyjnych.
4. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)*. Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
5. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, otrzymania kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych.
8. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż rok od dnia wyrażenia zgody.
9. Mam prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe mnie dotyczące, które dostarczyłam/dostarczyłem na podstawie zgody, w tym mogę zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
11. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
12. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO.

Brak powyższej zgody uniemożliwi rozpatrzenie oferty.

* RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1 

Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie w tej witrynie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal korzystasz z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

zamknij